Człowiek i przestrzeń

Czy człowiek jest jedynie strukturą biologiczną, skoro posiada świadomość, czyli coś co go wyróżnia spośród innych zwierząt?

Michael Cremo, specjalista w dziedzinie historii i filozofii nauki, uważa, że założenia większości naukowców jakoby człowiek był jedynie mieszaniną pierwiastków, ogranicza rodzaje wyjaśnień, które można przedstawić na temat jego pochodzenia. Sugeruje on, aby zacząć od założenia,że istota ludzka składa  się z trzech osobnych substancji: materii, umysłu i świadomości. Na tej zasadzie opiera przypuszczenie, że kosmos również składa się z takich obszarów.

Przy tworzeniu poniższych grafik inspirowałam się zagadnieniami o powstaniu człowieka i jego miejscu w przyrodzie.

Postać ludzka jest abstrakcyjnie przetworzona, ulega zmienności fizycznej, przystosowuje się do świata, który ją otacza. Przyroda zdaje się być bardziej ożywiona  a człowiek bardziej zdegradowany do struktury biologicznej. Następuje pewnego rodzaju ujednolicenie wartości tych “tworów”. Postać znajduje się w przestrzeniach lub przenika przez nie. Sugerują one inne wymiary. Elementy kojarzące się z ziemskim planktonem przenikają się z kosmicznym pyłem.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.